A cél                 

Minarik Ede mosodás elhíresült mondásából tudjuk, hogy „kell egy csapat”. Ez nemcsak a fociban, hanem az üzleti életben is így van: elsősorban a csapaton múlik az eredmény. Minden vezető számára központi kérdés: mennyire jó a csapatom és hogyan tudnám jobbá tenni? Peter Drucker szerint a menedzsmentproblémák 60%-ának oka a rossz kommunikáció. Ebből következik, hogy a csapat „jósága” szorosan összefügg a kommunikáció „jóságával”. Ha tehát javítjuk a csapat tagjai közötti kommunikációt, jelentősen javulni fog a csapategység, az együttműködés és a csapat teljesítménye is. Intézetünk a kommunikáció kutatásával és fejlesztésével foglalkozik, csapatépítési programunk középpontjában is ez áll. Indoor és outdoor részekre épülő fejlesztési megoldásunk célja, hogy játékos és komoly gyakorlatok megoldásával fejlesszük a csapat egységét, összetartását és együttműködését, hogy a végén „egy hajóban, egy irányba evezzenek”. Mivel minden csapat más, a célokat az adott csapatra szabott indoor és outdoor feladatokkal érjük el.

Várható eredmény

A program első lépése a résztvevők CQ Teszt™ alapú felmérése.  A teszt megmutatja személyes, illetve csapatkommunikációjuk jelenlegi szintjét, az erősségeket és a gyengeségeket. A csapatépítés során egyéni és csoportos gyakorlatokkal, irányított közös beszélgetésekkel, játékos feladatokkal dolgozunk, amelyek során megtapasztalják a kommunikáció jelentőségét a csapat működésében. Az adott csoportra szabott, egyre nehezebb feladatok segítenek a rossz kommunikációs beidegződések tudatos javításában, ezek helyett új kommunikációs megoldások alkalmazásával. Így javul a csapat egysége, az együttműködés és a teljesítmény.

Kinek ajánljuk?

Minden vezetőnek, aki szeretné fejleszteni a csapatát. Minden csapat más, de minden csapat működésének alapja a kommunikáció. Ennek alapján ismerheti meg a többieket, mutathatja meg erősségeit (vagy gyengeségeit), lehet sikeres (vagy sikertelen).  Mindenkinek ajánljuk a csapatépítésnek ezt az újszerű, szokatlan útját, aki megérti, hogy nincs jól működő csapat jó kommunikáció nélkül.

Rövid tartalom

·       Indoor-elemek

Bemutatkozás másképp – ki mit adhat a csapatnak? (Bizalomépítő feladat) A CQ Teszt™ eredményeinek megbeszélése, a célok közös kitűzése. Milyen vagyok én? Ja, csak ezért nem értettük egymást? Gyors DISC-felmérés (játékos feladat). Személyiségtípusom erősségei, gyengeségei, lehetőségei. Csapatunk DISC-összetétele, előnyök, hátrányok, lehetőségek. Kivel hogyan kommunikáljak másként, mint eddig?  A win-win és az együttműködés, a személyiségtípus szerepe a win-win helyzet kialakításában. A jó csapat jellemzői (inspiráló beszélgetés rövid videórészletek alapján). Csapatunk értékei és fejlesztendő területei – Team-branding (csapatmárka építése – játékos kreatív feladat).

·       Outdoor elemek (példák)

Csapatverseny: átkelés egy képzeletbeli folyón. Tutajépítés és tutajverseny a Dunán. Csapatépítő főzés. Címertervezés. térképrajzolás, kincskeresés, felfedező út. A vezető felelőssége és a csoportfelelősség: ki mit tehet hozzá a feladat legjobb megoldásához (csapatfüggő outdoor zárófeladat)

·       A program lezárása, a tanulságok közös megfogalmazása (időjárásfüggő indoor vagy outdoor feladat)

 

A csapatépítés két napos, az ideális csoportlétszám 12 fő (ennél nagyobb létszámú csoportok esetén egyedi ajánlatot adunk). Fontosnak tartjuk, hogy a vezető is vegyen részt a programban.