A workshop célja        

Azok a cégek, amelyek felsővezetésében a nők aránya eléri a 30%-ot, minden gazdasági mutatóban jobban teljesítenek, mint azok, ahol a board csak férfiakból áll. Különösen igaz ez kritikus változások közepette, illetve válságos helyzetekben. Saját kutatásaink érdekes (és viszonylag friss) eredménye, hogy nők és férfiak másként reagálnak a változásra, és a válságokra. Miközben a férfiak céltudatossága és kreativitása ilyenkor csökken, a nőké megnő. És fordítva: békeidőben a nők kevésbé céltudatosak és kreatívak, mint férfitársaik. Ez magyarázza a jobb gazdasági eredményeket változások során és válsághelyzetben, és rávilágít, miért fontos a nők bevonása a döntéshozásba. A workshop célja, hogy női és férfi vezetőknek segítsen megismerni és megérteni egymás eltérő gondolkodásmódját, illetve elérni, hogy az eltérések ellenére kialakuljon az együttműködés, egymás erősségeinek tudatosítására építve.

Várható eredmény

A résztvevőkkel közösen fedezzük fel, és értjük meg a nőkre és a férfiakra jellemző kommunikációs eszközhasználat különbségeit, majd segítünk az ebből adódó előnyök meghatározásában, és az együttműködés lehetőségeinek azonosításában.  Workshopunk új tartalékokat mozgósít a resztvevők tudástárában, mert új eszközöket ad számukra egymás megértéséhez és a konstruktív együttműködéshez. A képzés során tanultak egyértelműen pozitívan hatnak a résztevők vezetői csapatainak, ezáltal vállalatainak eredményeire.

Kinek ajánljuk?

Olyan nőknek, akik szeretnének sikeresebbek lenni, és megvan bennük a kíváncsiság a téma iránt. Olyan férfiaknak, akik úgy érzik: szívesen támogatnák a nők karrierépítését, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. Olyan vezetőknek, akik jobban hisznek az együttműködésben, mint a versengésben. Mindazoknak, akik érzékelik, de nem értik a különbséget nők és férfiak kommunikációjában.

Rövid tartalom 

A jó vezető tulajdonságai: női és férfi tulajdonságok azonosítása, ezek előnyei és hátrányai a vezetésben. Előnyökre épülő egyensúly. Hogyan mentoráljon egy női és hogyan egy férfi vezető? Az együttműködés alapja: a különbségek megértése. A változáshoz változnod kell – de hogyan? Asszertív kommunikáció nemek szerint: út az együttműködéshez. Nem elég vezetőnek lenni, annak is kell látszani: megoldási lehetőségek nemek szerint.

A workshop tartalmi leírása csak példa, mert a műfaj jellegéből adódóan mindig az adott csoport határozza meg a gyakorlatok többségét, és a fejlődés ütemét is.

A workshop két napos, csoportlétszám maximum 12 fő (nők és férfiak vegyesen). A workshopot követően 3 alkalmas sms-alapú utánkövetés a résztvevőknek.