ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT:

1.     Az adatkezelés céljai:
Az adatkezelési célja, hogy a BRRA Kommunikációs Intézet Kft. (székhely: 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-885786; adószám: 14033175-2-43,) és társcége, az ADDIS Bt. (székhely: 1126 Budapest, Nárcisz u. 24.; cégjegyzékszám: 01-06-514925; adószám: 29067457-3-43 a jogszabályoknak megfelelően:

1.1 a www.barra.hu internetes oldalon az ön által önként megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa.

1.2 a BARRA Kommunikációs Intézet Kft. és az ADDIS Bt.  a képzésein, tréningjein, eseményein, rendezvényein az ön által önként megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa, ezek alapján önnek hírlevelet, érdekességeket, programajánlókat, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen.

1.3 az üzletszerzéssel kapcsolatos megkeresés során a kapcsolati űrlap kitöltése, valamint e-mail-es vagy telefonos kapcsolatfelvétel során tudomására jutott adatokat és információkat kezelje és tárolja. 

2.     Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás
A nyilatkozat elfogadásával ön hozzájárul, hogy megadott
személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2 és 1.3) visszavonásig, vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és nyilvántartsuk, az adatokat 10 évente felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük.

A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján található link segítségével. Az info@barra.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését, valamint indoklás nélkül kezdeményezheti az 1.3 bekezdés szerint az adatok törlését.

3.     Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján, azt teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használhatjuk fel. A személyes adatokat harmadik személynek nem, vagy (indokolt esetben) kizárólag a felhasználó előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján szolgáltatjuk ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény kezdete előtt írásban jeleznie kell.

A felhasználó jogainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasszal. 

4.     Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. által szervezett rendezvények (pl. tréningek, workshopok, konferenciák, tudásmegosztó estek, stb.) résztvevői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvétel készülhet, amelyet tudományos kutatási, marketing és kommunikációs célra, illetve szolgáltatásaink fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve lemond ahhoz fűződő jogairól.

A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. megkülönböztetett figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, és biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő védettségét.

A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba. Az 1. pontban felsorolt adatok egy részét vagy egészét megoszthatja velük, de a szerződéses alvállalkozók ezeket az adatokat kizárólag a Barra Kommunikációs Intézet Kft. és/vagy az Addis Bt. részére történő munkavégzés céljára használhatják. Az alvállalkozó a megosztott adatokat saját célra nem használhatja, illetve harmadik fél számára nem adhatja ki. A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. biztosítja és garantálja, hogy szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat.

A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. fenntartja a jogot, hogy ezt az adatkezelési nyilatkozatot (a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett) felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa. 

5.     Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. naplózással kapcsolatos adatkezelése. A www.barra.hu szerver naplózása: a www.barra.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
A portál forráskódja a Barra Kommunikációs Intézet Kft-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Barra Kommunikációs Intézet Kft. szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A www.barra.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg (a szolgáltató a www.maps.google.com címen érhető el.)

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja. 

6.     A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. ügyféllevelezése
Amennyiben megkeresné valamely cégünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és
a www.barra.hu weboldal

– a Kérdése van?
– a Jegyfoglalás
– és a Hírek, újdonságok, események
menüpontok alatt található űrlap kitöltésével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 7.     A kezelt személyes adatok köre:
az 1.1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám
az 1.2 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám
az 1.3 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám, üzleti lehetőség, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentumok

A www.barra.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@barra.hu  címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszoljuk, vagy a Barra Kommunikációs Intézet Kft-nél és az Addis Bt-nél üzemelő eseménykezelés keretében Ügyfélmappába helyezi.

A Barra Kommunikációs Intézet Kft. és az Addis Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

8.     Adatfeldolgozók:
Név:
 Barra Kommunikációs Intézet Kft.
Székhely: 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 4.
Telephely: 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 4.

Név: Addis Bt.
Székhely: 1126 Budapest, Nárcisz u. 24.
Telephely: 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 4.